• Mua hàng : 0222 6251 888
  • Hot line: 0222 6251 888
  • CSKH: 0222 3831 004

Danh mục sản phẩm

TỦ ĐÔNG DÀN ĐỒNG HÒA PHÁT HCF-665S1PĐ2 -6%

TỦ ĐÔNG DÀN ĐỒNG HÒA PHÁT HCF-665S1PĐ2

6,190,000₫ Giá niêm yết : 6,590,000₫

TỦ ĐÔNG SANAKY VH-1599HY -8%

TỦ ĐÔNG SANAKY VH-1599HY

4,900,000₫ Giá niêm yết : 5,290,000₫

TỦ ĐÔNG SANAKY VH-6699HY3 -6%

TỦ ĐÔNG SANAKY VH-6699HY3

12,500,000₫ Giá niêm yết : 13,190,000₫

TỦ MÁT DENVER AS 1400TM -10%

TỦ MÁT DENVER AS 1400TM

15,490,000₫ Giá niêm yết : 16,990,000₫

TỦ MÁT ALASKA LC-50 -14%

TỦ MÁT ALASKA LC-50

3,490,000₫ Giá niêm yết : 3,990,000₫

TỦ MÁT ALASKA LC-743B -6%

TỦ MÁT ALASKA LC-743B

10,390,000₫ Giá niêm yết : 10,990,000₫

TỦ MÁT ALASKA LC-643DB -4%

TỦ MÁT ALASKA LC-643DB

9,190,000₫ Giá niêm yết : 9,590,000₫

TỦ MÁT ALASKA LC-633H -5%

TỦ MÁT ALASKA LC-633H

9,490,000₫ Giá niêm yết : 9,990,000₫

TỦ MÁT ALASKA LC-450B -8%

TỦ MÁT ALASKA LC-450B

8,900,000₫ Giá niêm yết : 9,590,000₫

TỦ MÁT ALASKA LC-433H -6%

TỦ MÁT ALASKA LC-433H

8,390,000₫ Giá niêm yết : 8,890,000₫

TỦ MÁT ALASKA LC-233B -6%

TỦ MÁT ALASKA LC-233B

7,190,000₫ Giá niêm yết : 7,590,000₫

TỦ MÁT ALASKA LC-1416B -9%

TỦ MÁT ALASKA LC-1416B

6,390,000₫ Giá niêm yết : 6,990,000₫

TỦ ĐÔNG SANAKY VH-6699W3 -5%

TỦ ĐÔNG SANAKY VH-6699W3

12,900,000₫ Giá niêm yết : 13,490,000₫

TỦ ĐÔNG SANAKY VH-5699W3 -7%

TỦ ĐÔNG SANAKY VH-5699W3

11,200,000₫ Giá niêm yết : 11,990,000₫

Tủ Đông Funiki-Hòa Phát HCF-655S2PĐ2 -11%

Tủ Đông Funiki-Hòa Phát HCF-655S2PĐ2

6,290,000₫ Giá niêm yết : 6,990,000₫

Tủ Đông Funiki-Hòa Phát HCF-505S2PĐ2 -8%

Tủ Đông Funiki-Hòa Phát HCF-505S2PĐ2

5,190,000₫ Giá niêm yết : 5,590,000₫

Tủ đông Sanaky VH-2599W1 -6%

Tủ đông Sanaky VH-2599W1

5,850,000₫ Giá niêm yết : 6,190,000₫

Tủ Đông Hòa Phát 600S2PĐ -9%

Tủ Đông Hòa Phát 600S2PĐ

5,490,000₫ Giá niêm yết : 5,990,000₫

Tủ đông Sanaky Inverter VH 4099W3 -4%

Tủ đông Sanaky Inverter VH 4099W3

7,400,000₫ Giá niêm yết : 7,690,000₫

Tủ đông Sanaky Inverter VH 3699W3 -5%

Tủ đông Sanaky Inverter VH 3699W3

6,950,000₫ Giá niêm yết : 7,290,000₫

Tủ đông Sanaky Inverter VH 2599W3 -9%

Tủ đông Sanaky Inverter VH 2599W3

6,350,000₫ Giá niêm yết : 6,890,000₫

TỦ ĐÔNG SANAKY VH-4899K -13%

TỦ ĐÔNG SANAKY VH-4899K

9,690,000₫ Giá niêm yết : 10,990,000₫

Tủ đông Denver kính cong AS 880K -11%

Tủ đông Denver kính cong AS 880K

11,690,000₫ Giá niêm yết : 12,990,000₫

Tủ đông Denver  kính cong  AS 559K -9%

Tủ đông Denver kính cong AS 559K

6,990,000₫ Giá niêm yết : 7,590,000₫

Tủ đông Sanaky dàn đồng VH 3099K -4%

Tủ đông Sanaky dàn đồng VH 3099K

7,990,000₫ Giá niêm yết : 8,290,000₫

Tủ đông mặt kính cong Sanaky VH-282K -7%

Tủ đông mặt kính cong Sanaky VH-282K

6,890,000₫ Giá niêm yết : 7,350,000₫

TỦ ĐÔNG DÀN NHÔM SANAKY VH-302KW -7%

TỦ ĐÔNG DÀN NHÔM SANAKY VH-302KW

7,650,000₫ Giá niêm yết : 8,190,000₫