Tủ lạnh Hitachi

Tủ lạnh Hitachi Inverter 569 Lít R-FM800XAGGV9X (DIA)

Tủ lạnh Hitachi Inverter 569 Lít R-FM800XAGGV9X (DIA)

Liên hệ
Tủ lạnh Hitachi Inverter 569 Lít R-FM800XAGGV9X (DIA)
Giá Bán: Liên hệ
Thông tin khuyến mãi

ĐỂ CÓ GIÁ TỐT NHẤT QUÝ KHÁCH

LIÊN HỆ :

0222 3831 004

0222 6251 888

Tủ lạnh Hitachi Inverter 540 lít R-FW690PGV7X GBK

Tủ lạnh Hitachi Inverter 540 lít R-FW690PGV7X GBK

Liên hệ
Tủ lạnh Hitachi Inverter 540 lít R-FW690PGV7X GBK
Giá Bán: Liên hệ
Thông tin khuyến mãi

ĐỂ CÓ GIÁ TỐT NHẤT QUÝ KHÁCH

LIÊN HỆ :

0222 3831 004

0222 6251 888

Tủ lạnh Hitachi Inverter 540 lít R-FW690PGV7X GBW

Tủ lạnh Hitachi Inverter 540 lít R-FW690PGV7X GBW

Liên hệ
Tủ lạnh Hitachi Inverter 540 lít R-FW690PGV7X GBW
Giá Bán: Liên hệ
Thông tin khuyến mãi

ĐỂ CÓ GIÁ TỐT NHẤT QUÝ KHÁCH

LIÊN HỆ :

0222 3831 004

0222 6251 888

Tủ lạnh Hitachi Inverter 540 lít R-FW690PGV7 GBK

Tủ lạnh Hitachi Inverter 540 lít R-FW690PGV7 GBK

Liên hệ
Tủ lạnh Hitachi Inverter 540 lít R-FW690PGV7 GBK
Giá Bán: Liên hệ
Thông tin khuyến mãi

ĐỂ CÓ GIÁ TỐT NHẤT QUÝ KHÁCH

LIÊN HỆ :

0222 3831 004

0222 6251 888

Tủ lạnh Hitachi Inverter 569 lít Multi Door R-WB640VGV0 GMG

Tủ lạnh Hitachi Inverter 569 lít Multi Door R-WB640VGV0 GMG

Liên hệ
Tủ lạnh Hitachi Inverter 569 lít Multi Door R-WB640VGV0 GMG
Giá Bán: Liên hệ
Thông tin khuyến mãi

ĐỂ CÓ GIÁ TỐT NHẤT QUÝ KHÁCH

LIÊN HỆ :

0222 3831 004

0222 6251 888

Tủ lạnh Hitachi Inverter 349 lít R-FVY480PGV0 GMG

Tủ lạnh Hitachi Inverter 349 lít R-FVY480PGV0 GMG

Liên hệ
Tủ lạnh Hitachi Inverter 349 lít R-FVY480PGV0 GMG
Giá Bán: Liên hệ
Thông tin khuyến mãi

ĐỂ CÓ GIÁ TỐT NHẤT QUÝ KHÁCH

LIÊN HỆ :

0222 3831 004

0222 6251 888

Tủ lạnh Hitachi Inverter 569 lít Side By Side R-MX800GVGV0 GBK

Tủ lạnh Hitachi Inverter 569 lít Side By Side R-MX800GVGV0 GBK

Liên hệ
Tủ lạnh Hitachi Inverter 569 lít Side By Side R-MX800GVGV0 GBK
Giá Bán: Liên hệ
Thông tin khuyến mãi

ĐỂ CÓ GIÁ TỐT NHẤT QUÝ KHÁCH

LIÊN HỆ :

0222 3831 004

0222 6251 888

Tủ lạnh Hitachi Inverter 390 lít R-FVY510PGV0 GBK

Tủ lạnh Hitachi Inverter 390 lít R-FVY510PGV0 GBK

Liên hệ
Tủ lạnh Hitachi Inverter 390 lít R-FVY510PGV0 GBK
Giá Bán: Liên hệ
Thông tin khuyến mãi

ĐỂ CÓ GIÁ TỐT NHẤT QUÝ KHÁCH

LIÊN HỆ :

0222 3831 004

0222 6251 888

Tủ lạnh Hitachi Inverter 406 lít R-FVX510PGV9 MIR

Tủ lạnh Hitachi Inverter 406 lít R-FVX510PGV9 MIR

Liên hệ
Tủ lạnh Hitachi Inverter 406 lít R-FVX510PGV9 MIR
Giá Bán: Liên hệ
Thông tin khuyến mãi

ĐỂ CÓ GIÁ TỐT NHẤT QUÝ KHÁCH

LIÊN HỆ :

0222 3831 004

0222 6251 888

Tủ lạnh Hitachi Inverter 569 lít Multi Door R-WB640PGV1 GCK

Tủ lạnh Hitachi Inverter 569 lít Multi Door R-WB640PGV1 GCK

Liên hệ
Tủ lạnh Hitachi Inverter 569 lít Multi Door R-WB640PGV1 GCK
Giá Bán: Liên hệ
Thông tin khuyến mãi

ĐỂ CÓ GIÁ TỐT NHẤT QUÝ KHÁCH

LIÊN HỆ :

0222 3831 004

0222 6251 888

Tủ lạnh Hitachi Inverter 569 lít Multi Door R-WB640VGV0X

Tủ lạnh Hitachi Inverter 569 lít Multi Door R-WB640VGV0X

Liên hệ
Tủ lạnh Hitachi Inverter 569 lít Multi Door R-WB640VGV0X
Giá Bán: Liên hệ
Thông tin khuyến mãi

ĐỂ CÓ GIÁ TỐT NHẤT QUÝ KHÁCH

LIÊN HỆ :

0222 3831 004

0222 6251 888

Tủ lạnh Hitachi Inverter 366 lít R-FVX480PGV9 GBK

Tủ lạnh Hitachi Inverter 366 lít R-FVX480PGV9 GBK

Liên hệ
Tủ lạnh Hitachi Inverter 366 lít R-FVX480PGV9 GBK
Giá Bán: Liên hệ
Thông tin khuyến mãi

ĐỂ CÓ GIÁ TỐT NHẤT QUÝ KHÁCH

LIÊN HỆ :

0222 3831 004

0222 6251 888

Tủ lạnh Hitachi Inverter 615 lít Multi Door R-WX620KV

Tủ lạnh Hitachi Inverter 615 lít Multi Door R-WX620KV

Liên hệ
Tủ lạnh Hitachi Inverter 615 lít Multi Door R-WX620KV
Giá Bán: Liên hệ
Thông tin khuyến mãi

ĐỂ CÓ GIÁ TỐT NHẤT QUÝ KHÁCH

LIÊN HỆ :

0222 3831 004

0222 6251 888

Tủ lạnh Hitachi Inverter 540 lít Multi Door R-HW540RV(X)

Tủ lạnh Hitachi Inverter 540 lít Multi Door R-HW540RV(X)

Liên hệ
Tủ lạnh Hitachi Inverter 540 lít Multi Door R-HW540RV(X)
Giá Bán: Liên hệ
Thông tin khuyến mãi

ĐỂ CÓ GIÁ TỐT NHẤT QUÝ KHÁCH

LIÊN HỆ :

0222 3831 004

0222 6251 888

Tủ lạnh Hitachi Inverter 573 lít Side By Side R-SX800GPGV0 GBK

Tủ lạnh Hitachi Inverter 573 lít Side By Side R-SX800GPGV0 GBK

Liên hệ
Tủ lạnh Hitachi Inverter 573 lít Side By Side R-SX800GPGV0 GBK
Giá Bán: Liên hệ
Thông tin khuyến mãi

ĐỂ CÓ GIÁ TỐT NHẤT QUÝ KHÁCH

LIÊN HỆ :

0222 3831 004

0222 6251 888

Tủ lạnh Hitachi Inverter 275 lít R-B330PGV8 BSL

Tủ lạnh Hitachi Inverter 275 lít R-B330PGV8 BSL

Liên hệ
Tủ lạnh Hitachi Inverter 275 lít R-B330PGV8 BSL
Giá Bán: Liên hệ
Thông tin khuyến mãi

ĐỂ CÓ GIÁ TỐT NHẤT QUÝ KHÁCH

LIÊN HỆ :

0222 3831 004

0222 6251 888

Tủ lạnh Hitachi Inverter 339 lít R-FVX450PGV9 GBK

Tủ lạnh Hitachi Inverter 339 lít R-FVX450PGV9 GBK

Liên hệ
Tủ lạnh Hitachi Inverter 339 lít R-FVX450PGV9 GBK
Giá Bán: Liên hệ
Thông tin khuyến mãi

ĐỂ CÓ GIÁ TỐT NHẤT QUÝ KHÁCH

LIÊN HỆ :

0222 3831 004

0222 6251 888

Tủ lạnh Hitachi Inverter 569 lít Multi Door R-WB640VGV0 GBK

Tủ lạnh Hitachi Inverter 569 lít Multi Door R-WB640VGV0 GBK

Liên hệ
Tủ lạnh Hitachi Inverter 569 lít Multi Door R-WB640VGV0 GBK
Giá Bán: Liên hệ
Thông tin khuyến mãi

ĐỂ CÓ GIÁ TỐT NHẤT QUÝ KHÁCH

LIÊN HỆ :

0222 3831 004

0222 6251 888

Tủ lạnh Hitachi Inverter 569 lít Multi Door R-WB640PGV1 GMG

Tủ lạnh Hitachi Inverter 569 lít Multi Door R-WB640PGV1 GMG

Liên hệ
Tủ lạnh Hitachi Inverter 569 lít Multi Door R-WB640PGV1 GMG
Giá Bán: Liên hệ
Thông tin khuyến mãi

ĐỂ CÓ GIÁ TỐT NHẤT QUÝ KHÁCH

LIÊN HỆ :

0222 3831 004

0222 6251 888

Tủ lạnh Hitachi Inverter 349 lít R-FVY480PGV0 GBK

Tủ lạnh Hitachi Inverter 349 lít R-FVY480PGV0 GBK

Liên hệ
Tủ lạnh Hitachi Inverter 349 lít R-FVY480PGV0 GBK
Giá Bán: Liên hệ
Thông tin khuyến mãi

ĐỂ CÓ GIÁ TỐT NHẤT QUÝ KHÁCH

LIÊN HỆ :

0222 3831 004

0222 6251 888

ĐIỆN MÁY NGỌC HẰNG - TỪ SƠN - BẮC NINH CHUYÊN ĐỒ ĐIỆN TỬ - ĐIỆN LẠNH - ĐỒ GIA DỤNG . HÀNG CHÍNH HÃNG - GIÁ RẺ NHẤT - DỊCH VỤ BẢO HÀNH TỐT NHẤT - 0222 6251 888

ĐỂ CÓ GIÁ TỐT NHẤT QUÝ KHÁCH

LIÊN HỆ :

0222 3831 004

0222 6251 888