• Mua hàng : 0222 6251 888
  • Hot line: 0222 6251 888
  • CSKH: 0222 3831 004

Danh mục sản phẩm

TỦ ĐÔNG SANAKY VH-4899K -13%

TỦ ĐÔNG SANAKY VH-4899K

9,690,000₫ Giá niêm yết : 10,990,000₫

TỦ ĐÔNG SANAKY VH-1599HY -8%

TỦ ĐÔNG SANAKY VH-1599HY

4,900,000₫ Giá niêm yết : 5,290,000₫

TỦ ĐÔNG SANAKY VH-6699W3 -5%

TỦ ĐÔNG SANAKY VH-6699W3

12,900,000₫ Giá niêm yết : 13,490,000₫

TỦ ĐÔNG SANAKY VH-6699HY3 -6%

TỦ ĐÔNG SANAKY VH-6699HY3

12,500,000₫ Giá niêm yết : 13,190,000₫

TỦ ĐÔNG SANAKY VH-5699W3 -7%

TỦ ĐÔNG SANAKY VH-5699W3

11,200,000₫ Giá niêm yết : 11,990,000₫

Tủ đông Sanaky inverter VH 5699HY3 -4%

Tủ đông Sanaky inverter VH 5699HY3

10,900,000₫ Giá niêm yết : 11,290,000₫

Tủ đông Sanaky VH 568W2 -4%

Tủ đông Sanaky VH 568W2

9,190,000₫ Giá niêm yết : 9,590,000₫

Tủ đông Sanaky dàn đồng VH 3099K -4%

Tủ đông Sanaky dàn đồng VH 3099K

7,990,000₫ Giá niêm yết : 8,290,000₫

Tủ đông mặt kính cong Sanaky VH-282K -7%

Tủ đông mặt kính cong Sanaky VH-282K

6,890,000₫ Giá niêm yết : 7,350,000₫

Tủ đông Sanaky VH-2599W1 -6%

Tủ đông Sanaky VH-2599W1

5,850,000₫ Giá niêm yết : 6,190,000₫

Tủ đông Sanaky VH-2599HY2 -5%

Tủ đông Sanaky VH-2599HY2

5,750,000₫ Giá niêm yết : 6,050,000₫

Tủ đông Sanaky dàn đồng VH - 2599A1 -4%

Tủ đông Sanaky dàn đồng VH - 2599A1

5,750,000₫ Giá niêm yết : 5,990,000₫

Tủ đông đứng Sanaky VH-230HY -11%

Tủ đông đứng Sanaky VH-230HY

7,190,000₫ Giá niêm yết : 7,990,000₫

Tủ Đông SANAKY DÀN NHÔM VH-150HY2 (100 LÍT) -16%

Tủ Đông SANAKY DÀN NHÔM VH-150HY2 (100 LÍT)

4,290,000₫ Giá niêm yết : 4,990,000₫

Tủ đông Sanaky Inverter VH 2899A3 -6%

Tủ đông Sanaky Inverter VH 2899A3

6,590,000₫ Giá niêm yết : 6,990,000₫

Tủ đông Sanaky Inverter VH 4099W3 -4%

Tủ đông Sanaky Inverter VH 4099W3

7,400,000₫ Giá niêm yết : 7,690,000₫

Tủ đông Sanaky Inverter VH 4099A3 -4%

Tủ đông Sanaky Inverter VH 4099A3

7,300,000₫ Giá niêm yết : 7,590,000₫

Tủ đông Sanaky Inverter VH 3699W3 -5%

Tủ đông Sanaky Inverter VH 3699W3

6,950,000₫ Giá niêm yết : 7,290,000₫

Tủ đông Sanaky Inverter VH 3699A3 -5%

Tủ đông Sanaky Inverter VH 3699A3

6,850,000₫ Giá niêm yết : 7,190,000₫

Tủ đông Sanaky Inverter VH 2599W3 -9%

Tủ đông Sanaky Inverter VH 2599W3

6,350,000₫ Giá niêm yết : 6,890,000₫

Tủ đông Sanaky Inverter VH 2899W3 -6%

Tủ đông Sanaky Inverter VH 2899W3

6,650,000₫ Giá niêm yết : 7,050,000₫

Tủ đông dàn đồng Sanaky Inverter VH 2599A3 -7%

Tủ đông dàn đồng Sanaky Inverter VH 2599A3

6,150,000₫ Giá niêm yết : 6,590,000₫

Tủ đông dàn đồng Sanaky VH-5699HY -5%

Tủ đông dàn đồng Sanaky VH-5699HY

10,000,000₫ Giá niêm yết : 10,490,000₫